گروه فنی مهندسی آریا
گروه فنی آریا در سال 1378 کار خود را با تولید اولین نرم افزار بومی آزمون آنلاین در محیط دلفی شروع کرد و فعالیت های خود را تا کنون در بستر های مختلف و متناسب با تکنولوژی روز دنیا توسعه داده است. با مشتریان ارجمند متعددی در داخل و خارج کشور کار کرده ایم و آماده همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های مختلف مشاوره ، طراحی و پیاده سازی راهکار های نرم افزاری میباشیم.
در وبسایت آموزشی سلامت ، با عقد قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی اقدام به برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت پزشکان و کادر محترم دانشگاه نموده ایم. تمامی دوره ها با مجوز و تایید دانشگاه علوم پزشکی بوده و کتب و سایر وسایل کمک آموزشی نیز عموماً رفرانس های آموزشی همین دوره ها بوده در همین راستا تدوین گردیده و به فروش می رسند.